skirt w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła skirt w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

skirt npl → outskirts

Zobacz też outskirts

I.skirt round CZASOW. [Brit skəːt -, Am skərt -], skirt around CZASOW. (skirt round [sth]) (all contexts)

Tłumaczenia dla hasła skirt w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

skirt w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła skirt w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła skirt w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

skirt Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文