slam w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła slam w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.slam <part prés slamming; prét, part passé slammed> [Brit slam, Am slæm] CZASOW. przech.

III.slam <part prés slamming; prét, part passé slammed> [Brit slam, Am slæm] CZASOW. nieprzech.

II.slam down CZASOW. [Brit slam -, Am slæm -] (slam down [sth], slam [sth] down)

slam dunk [Brit, Am ˈslæm ˌdənk] RZECZOW. Am inf SPORT

Tłumaczenia dla hasła slam w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slam w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła slam w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to slam on the brake(s) inf

Tłumaczenia dla hasła slam w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slam Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to slam on the brake(s) inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文