slice w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła slice w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.slice off CZASOW. [Brit slʌɪs -, Am slaɪs -] (slice off [sth], slice [sth] off)

I.slice up CZASOW. [Brit slʌɪs -, Am slaɪs -] (slice [sth] up, slice up [sth])

Tłumaczenia dla hasła slice w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slice w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła slice w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła slice w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slice Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文