slides w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła slides w angielski»francuski słowniku

II.slide <prét, part passé slid> [Brit slʌɪd, Am slaɪd] CZASOW. przech. (move)

III.slide <prét, part passé slid> [Brit slʌɪd, Am slaɪd] CZASOW. nieprzech.

I.slide back CZASOW. [Brit slʌɪd -, Am slaɪd -] (slide [sth] back, slide back [sth])

slides w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła slides w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła slides w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slides Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

slides z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła slides w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文