slot w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła slot w angielski»francuski słowniku

II.slot <part prés slotting; prét, part passé slotted> [Brit slɒt, Am slɑt] CZASOW. przech.

III.to slot into <part prés slotting; prét, part passé slotted> CZASOW. nieprzech.

II.slot in CZASOW. [Brit slɒt -, Am slɑt -] (slot [sth] in, slot in [sth])

slot w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła slot w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła slot w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slot Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文