slow w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła slow w angielski»francuski słowniku

1. slow (not quick):

slow → slow down

Zobacz też slow down, go-slow

II.slow down CZASOW. [Brit sləʊ -, Am sloʊ -] (slow down [sth/sb], slow [sth/sb] down)

go-slow [Brit ˌɡəʊˈsləʊ, Am ˈɡoʊ ˈˌsloʊ] Brit RZECZOW.

II.slow down CZASOW. [Brit sləʊ -, Am sloʊ -] (slow down [sth/sb], slow [sth/sb] down)

go-slow [Brit ˌɡəʊˈsləʊ, Am ˈɡoʊ ˈˌsloʊ] Brit RZECZOW.

Zobacz też slow down

II.slow down CZASOW. [Brit sləʊ -, Am sloʊ -] (slow down [sth/sb], slow [sth/sb] down)

slow-moving [Brit ˌsləʊˈmuːvɪŋ, Am ˌsloʊˈmuvɪŋ] PRZYMIOT.

slow w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła slow w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła slow w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slow Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文