slur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła slur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.slur <part prés slurring; prét, part passé slurred> [Brit sləː, Am slər] CZASOW. przech.

III.slur <part prés slurring; prét, part passé slurred> [Brit sləː, Am slər] CZASOW. nieprzech.

I.slur over CZASOW. [Brit sləː -, Am slər -] (slur over [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła slur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slur w słowniku PONS

slur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文