smart w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła smart w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. smart inf:

he's a smart kid inf

smart casual [smɑːt ˈkaʒjʊəl, Amˌsmɑrt ˈkæʒuəl] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła smart w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

smart w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła smart w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

smartarse [ˈsmɑ:tɑ:s, Am ˈsmɑ:rtɑ:rs] RZECZOW. Brit, Aus, smart ass RZECZOW. pej inf

Tłumaczenia dla hasła smart w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

smart Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文