smash w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła smash w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. smash glass, door, car etc:

I.smash down CZASOW. [Brit smaʃ -, Am smæʃ -] (smash [sth] down, smash down [sth])

I.smash open CZASOW. [Brit smaʃ -, Am smæʃ -] (smash [sth] open, smashopen [sth])

I.smash up CZASOW. [Brit smaʃ -, Am smæʃ -] (smash [sth] up, smash up [sth])

Tłumaczenia dla hasła smash w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

smash w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła smash w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła smash w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

smash Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文