smiling w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła smiling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

smiling [Brit ˈsmʌɪlɪŋ, Am ˈsmaɪlɪŋ] PRZYMIOT.

to crack a smile inf Am

I.smile on CZASOW. [Brit smʌɪl -, Am smaɪl -] (smile on [sb/sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła smiling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to smile (à qn at sb)

smiling w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła smiling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła smiling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

smiling Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文