smoked w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła smoked w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.chain-smoke [Brit ˈtʃʌɪnsməʊk, Am ˈtʃeɪnˌsmoʊk] CZASOW. przech.

II.chain-smoke [Brit ˈtʃʌɪnsməʊk, Am ˈtʃeɪnˌsmoʊk] CZASOW. nieprzech.

I.smoke out CZASOW. [Brit sməʊk -, Am smoʊk -] (smoke [sth] out, smoke out [sth])

II.smoke out CZASOW. [Brit sməʊk -, Am smoʊk -] (smoke [sb] out, smoke out [sb]) lit

Tłumaczenia dla hasła smoked w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

smoked w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła smoked w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła smoked w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

smoked Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文