sold w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sold w angielski»francuski słowniku

sold → sell

Zobacz też sell, hard sell, soft sell

I.sell [Brit sɛl, Am sɛl] RZECZOW. inf (deception, disappointment)

II.sell <prét, part passé sold> [Brit sɛl, Am sɛl] CZASOW. przech.

1. sell (gen) COM:

III.sell <prét, part passé sold> [Brit sɛl, Am sɛl] CZASOW. nieprzech.

IV.to sell oneself <prét, part passé sold> CZASOW. zwrotny

I.sell [Brit sɛl, Am sɛl] RZECZOW. inf (deception, disappointment)

II.sell <prét, part passé sold> [Brit sɛl, Am sɛl] CZASOW. przech.

1. sell (gen) COM:

III.sell <prét, part passé sold> [Brit sɛl, Am sɛl] CZASOW. nieprzech.

IV.to sell oneself <prét, part passé sold> CZASOW. zwrotny

Zobacz też hard sell, soft sell

II.sell out CZASOW. [Brit sɛl -, Am sɛl -] (sell [sth] out, sell out [sth])

I.sell off CZASOW. [Brit sɛl -, Am sɛl -] (sell [sth] off, sell off [sth])

sold w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sold w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sold pt, pp of sell

Zobacz też sell

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sold w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sold Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文