somebody w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła somebody w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła somebody w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

somebody w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła somebody w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też nobody, anybody

I.nobody [ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊbɑ:di] ZAIMEK indef pron, sing

II.nobody [ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊbɑ:di] RZECZOW. inf

anybody [ˈenɪbɒdɪ, Am -bɑ:dɪ] indef pron, sing

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła somebody w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

somebody Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文