something's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła something's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.something [Brit ˈsʌmθɪŋ, Am ˈsəmˌθɪŋ] ZAIMEK

1. something (unspecified thing):

2. something (thing of importance, value etc):

II.something [Brit ˈsʌmθɪŋ, Am ˈsəmˌθɪŋ] PRZYSŁ.

Zobacz też nothing, else

1. nothing:

nerien
rienne

2. nothing (emphasizing insignificance):

3. nothing (very little indeed):

nothing lit, fig

4. nothing (indicating absence of trait, quality):

5. nothing (emphatic: setting up comparisons):

II.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] PRZYSŁ.

III.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] PRZYMIOT.

IV.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] RZECZOW.

‘so what else is new?’ iron
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła something's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

something's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła something's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też nothing, anything

1. nothing (not anything):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła something's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
il y a du neuf

something's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文