sorrow w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sorrow w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.sorrow [Brit ˈsɒrəʊ, Am ˈsɑroʊ, ˈsɔroʊ] RZECZOW.

II.sorrow [Brit ˈsɒrəʊ, Am ˈsɑroʊ, ˈsɔroʊ] CZASOW. nieprzech. liter

IV.sorrow [Brit ˈsɒrəʊ, Am ˈsɑroʊ, ˈsɔroʊ]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sorrow w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sorrow w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sorrow w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła sorrow w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sorrow Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to my sorrow form
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文