sorry w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sorry w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.sorry [Brit ˈsɒri, Am ˈsɑri, ˈsɔri] PRZYMIOT.

1. sorry:

+ subj to be sorry if

3. sorry (regretful):

II.sorry [Brit ˈsɒri, Am ˈsɑri, ˈsɔri] WYKRZYK.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sorry w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
sorry attr
in a sorry state never attr

sorry w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sorry w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.sorry <-ier, -iest> [ˈsɒri, Am ˈsɑ:r-] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sorry w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

sorry Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文