sorts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sorts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. sort (kind, type):

I.sort out CZASOW. [Brit sɔːt -, Am sɔrt -] (sort [sth] out, sort out [sth])

I.sort through CZASOW. [Brit sɔːt -, Am sɔrt -] (sort through [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sorts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sorts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sorts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. sort (type):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sorts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sorts Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文