soul w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła soul w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

soul-searching [Brit ˈsəʊlsəːtʃɪŋ, Am ˈsoʊl ˌsərtʃɪŋ] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła soul w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
âme PHILOS, REL

soul w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła soul w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła soul w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

soul Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文