sounds w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sounds w angielski»francuski słowniku

1. sound (seem):

2. sound (give impression by voice or tone):

I.sound out CZASOW. [Brit saʊnd -, Am saʊnd -] (sound out [sb], sound [sb] out)

I.sound off CZASOW. [Brit saʊnd -, Am saʊnd -] inf (sound off)

sounds w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sounds w angielski»francuski słowniku

3. sound (trustworthy):

sounds Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

sounds z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文