sour w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.sour [Brit saʊə, Am ˈsaʊ(ə)r] RZECZOW. (cocktail)

Tłumaczenia dla hasła sour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sour w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła sour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sour Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文