souvent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła souvent w angielski»francuski słowniku

I.solvent [Brit ˈsɒlv(ə)nt, Am ˈsɑlvənt] RZECZOW. CHEM

II.solvent [Brit ˈsɒlv(ə)nt, Am ˈsɑlvənt] PRZYMIOT.

souvenir [Brit ˌsuːvəˈnɪə, Am ˌsuvəˈnɪr] RZECZOW. (object)

I.venture [Brit ˈvɛntʃə, Am ˈvɛn(t)ʃər] RZECZOW.

I.seventh [Brit ˈsɛv(ə)nθ, Am ˈsɛvənθ] RZECZOW.

II.seventh [Brit ˈsɛv(ə)nθ, Am ˈsɛvənθ] PRZYMIOT.

III.seventh [Brit ˈsɛv(ə)nθ, Am ˈsɛvənθ] PRZYSŁ.

fervent [Brit ˈfəːv(ə)nt, Am ˈfərvənt] PRZYMIOT.

convent [Brit ˈkɒnv(ə)nt, Am ˈkɑnˌvɛnt] RZECZOW.

souvent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła souvent w angielski»francuski słowniku

Zobacz też have

to have got sth Brit, Aus
has he/have you ...?
est-ce qu'il a/tu as ...?
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文