speeding w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła speeding w angielski»francuski słowniku

speeding [Brit ˈspiːdɪŋ, Am ˈspidɪŋ] RZECZOW. MOTOR

1. speed:

II.speed <prét, part passé sped or speeded> [Brit spiːd, Am spid] CZASOW. przech.

II.speed up CZASOW. [Brit spiːd -, Am spid -] (speed up [sth], speed [sth] up)

speeding w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła speeding w angielski»francuski słowniku

speeding Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

speeding z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文