spelled w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła spelled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. spell (period):

II.spell <ppprét spelled or spelt> [Brit spɛl, Am spɛl] CZASOW. przech.

III.spell <ppprét spelled or spelt> [Brit spɛl, Am spɛl] CZASOW. nieprzech.

I.spell out CZASOW. [Brit spɛl -, Am spɛl -] (spell out [sth], spell [sth] out)

Tłumaczenia dla hasła spelled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

spelled w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła spelled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.spell3 <spelled, spelled [or a. Brit spelt, spelt]> [spel] CZASOW. przech.

II.spell3 <spelled, spelled [or a. Brit spelt, spelt]> [spel] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła spelled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

spelled Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文