spilled w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła spilled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.spill <prét, part passé spilt or spilled> [Brit spɪl, Am spɪl] CZASOW. przech.

III.spill <prét, part passé spilt or spilled> [Brit spɪl, Am spɪl] CZASOW. nieprzech. (empty out)

Zobacz też thrill

II.spill out CZASOW. [Brit spɪl -, Am spɪl -] (spill out [sth], spill [sth] out)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła spilled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

spilled w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła spilled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.spill <spilt, spilt [or Am, Aus spilled, spilled]> [spɪl] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła spilled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

spilled Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文