spirits w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła spirits w angielski»francuski słowniku

I.spirit [Brit ˈspɪrɪt, Am ˈspɪrɪt] RZECZOW.

2. spirit (mood, attitude):

spirits w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła spirits w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

entrepreneurial spirit [ˌɒntrəprəˈnɜ:riəl ˈspɪrɪt, Am ˌɑ:n-] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
malin(-igne)

Tłumaczenia dla hasła spirits w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

spirits Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

spirits Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła spirits w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文