spiritual w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła spiritual w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.spiritual [Brit ˈspɪrɪtʃʊəl, ˈspɪrɪtjʊəl, Am ˈspɪrɪtʃ(u)əl] RZECZOW. MUS

II.spiritual [Brit ˈspɪrɪtʃʊəl, ˈspɪrɪtjʊəl, Am ˈspɪrɪtʃ(u)əl] PRZYMIOT. (all contexts)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła spiritual w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

spiritual w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文