sponge w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sponge w angielski»francuski słowniku

III.to sponge off,to sponge on CZASOW. nieprzech. inf, pej

I.sponge down CZASOW. [Brit spʌn(d)ʒ -, Am spəndʒ -] (sponge [sth] down, sponge down [sth])

I.sponge off CZASOW. [Brit spʌn(d)ʒ -, Am spəndʒ -] (sponge [sth] off, sponge off [sth])

sponge w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sponge w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła sponge w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sponge Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文