spread w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła spread w angielski»francuski słowniku

III.spread <prét, part passé spread> [Brit sprɛd, Am sprɛd] CZASOW. przech.

4. spread (distribute over area):

6. spread (diffuse, cause to proliferate):

IV.spread <prét, part passé spread> [Brit sprɛd, Am sprɛd] CZASOW. nieprzech.

3. spread (proliferate, become more widespread):

Zobacz też wing

I.spread around CZASOW. [Brit sprɛd -, Am sprɛd -], spread about CZASOW. (spread [sth] around)

II.spread out CZASOW. [Brit sprɛd -, Am sprɛd -] (spread [sth] out, spread out [sth])

spread w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła spread w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

4. spread Am → ranch

Zobacz też ranch

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła spread w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

spread Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文