sputter w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sputter w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sputter [Brit ˈspʌtə, Am ˈspədər] RZECZOW. CZASOW. przech., nieprzech.

sputter → splutter

Zobacz też splutter

I.splutter [Brit ˈsplʌtə, Am ˈsplədər] RZECZOW. (of person)

II.splutter [Brit ˈsplʌtə, Am ˈsplədər] CZASOW. przech. a. splutter out

Tłumaczenia dla hasła sputter w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sputter w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文