square w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła square w angielski»francuski słowniku

IV.square [Brit skwɛː, Am skwɛr] PRZYSŁ. (directly)

Zobacz też circle

I.circle [Brit ˈsəːk(ə)l, Am ˈsərk(ə)l] RZECZOW.

I.square off CZASOW. [Brit skwɛː -, Am skwɛr -] (square off [sth], square [sth] off)

II.square up CZASOW. [Brit skwɛː -, Am skwɛr -] (square up [sth], square [sth] up)

square w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła square w angielski»francuski słowniku

Square Mile → the City

square Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文