squash w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła squash w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.squash [Brit skwɒʃ, Am skwɑʃ, skwɔʃ] RZECZOW.

I.squash up CZASOW. [Brit skwɒʃ -, Am skwɑʃ, skwɔʃ -] inf (squash up)

I.squash in CZASOW. [Brit skwɒʃ -, Am skwɑʃ, skwɔʃ -] inf (squash in)

II.squash in CZASOW. [Brit skwɒʃ -, Am skwɑʃ, skwɔʃ -] inf (squash in [sth/sb], squash [sth/sb] in)

Tłumaczenia dla hasła squash w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

squash w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła squash w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

squash1 [skwɒʃ, Am skwɑ:ʃ] RZECZOW. Am (vegetable)

Zobacz też squash2, squash1

squash1 [skwɒʃ, Am skwɑ:ʃ] RZECZOW. Am (vegetable)

Tłumaczenia dla hasła squash w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

squash Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文