stable w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stable w angielski»francuski słowniku

I.stable [Brit ˈsteɪb(ə)l, Am ˈsteɪbəl] RZECZOW.

III.stable [Brit ˈsteɪb(ə)l, Am ˈsteɪbəl] PRZYMIOT.

stable w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

stable1 <-r, -st [or more stable, most stable]> [ˈsteɪbl] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła stable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stable Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文