staff w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła staff w angielski»francuski słowniku

ground staff [Brit ˈɡraʊndstɑːf, Am ˈɡraʊndˌstæf] RZECZOW.

staff w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła staff w angielski»francuski słowniku

staff Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

staff Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文