stage w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stage w angielski»francuski słowniku

1. stage (phase):

stade m (of, in de)
phase ż (of, in de)
étape ż (of, in de)

2. stage (raised platform) (gen):

stage THEAT
to hold the stage lit, fig
to set the stage THEAT

3. stage THEAT:

9. stage HIST, TRANSP → stagecoach

Zobacz też stagecoach

I.centre stage [Brit, Am ˈˌsɛn(t)ər ˈˌsteɪdʒ] RZECZOW.

II.centre stage [Brit, Am ˈˌsɛn(t)ər ˈˌsteɪdʒ] PRZYSŁ.

stage w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stage w angielski»francuski słowniku

stage Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to hold the stage [or Brit, Aus floor]
être à un stade ...

stage z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła stage w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文