stake w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stake w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. stake (amount risked):

stake GAMES, HORSE fig
to play for high stakes lit, fig
he has a lot at stake fig
to put sth at stake lit, fig

I.stake out CZASOW. [Brit steɪk -, Am steɪk -] (stake out [sth], stake [sth] out)

Tłumaczenia dla hasła stake w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stake w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stake w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła stake w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stake Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文