stand-up w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stand-up w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.stand-up [Brit ˈstandʌp, Am ˈstænd ˌəp] RZECZOW. a. stand-up comedy

II.stand-up [Brit ˈstandʌp, Am ˈstænd ˌəp] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła stand-up w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stand-up [stɑ̃dœp] RZECZOW. m THEAT

5. col (cou):

col dated
col blanc SOZIOL
col bleu SOZIOL
col du fémur ANAT
polo neck Brit
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

stand-up w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stand-up w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła stand-up w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
poser un lapin à qn inf

stand-up Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

stand-up Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła stand-up w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文