standing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła standing w angielski»francuski słowniku

I.standing [Brit ˈstandɪŋ, Am ˈstændɪŋ] RZECZOW.

II.standing [Brit ˈstandɪŋ, Am ˈstændɪŋ] PRZYMIOT.

standing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła standing w angielski»francuski słowniku

3. stand (have a position):

stand a. fig

standing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

standing Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła standing w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文