stands w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stands w angielski»francuski słowniku

II.stand <prét, part passé stood> [Brit stand, Am stænd] CZASOW. przech.

III.stand <prét, part passé stood> [Brit stand, Am stænd] CZASOW. nieprzech.

5. stand (be):

II.stand off CZASOW. [Brit stand -, Am stænd -] (stand [sb] off) inf (stand off [sb]) inf (lay off)

I.stand over CZASOW. [Brit stand -, Am stænd -] (stand over) (be postponed)

II.stand by CZASOW. [Brit stand -, Am stænd -] (stand by [sb/sth]) (be loyal to)

stands w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stands w angielski»francuski słowniku

3. stand (have a position):

stand a. fig

stands Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

stands Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła stands w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文