state w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła state w angielski»francuski słowniku

1. state (condition):

III.state [Brit steɪt, Am steɪt] PRZYMIOT. attr

1. state:

state w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła state w angielski»francuski słowniku

state Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

state Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文