Tłumaczenia dla hasła state-run w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła state-run w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.publ|ic (publique) [pyblik] PRZYMIOT.

state attr Brit

Zobacz też grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL
carte d'accès à bord AVIAT
carte PCI INFOR
carte SCSI INFOR
carte SIM TEL
carte verte ® MOTOR
green card Brit
carte verte ® MOTOR
carte vidéo INFOR
carte vitale INFOR

Zobacz też Carte d'identité

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文