steady w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła steady w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.steady [Brit ˈstɛdi, Am ˈstɛdi] WYKRZYK. inf Brit

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła steady w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

steady w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła steady w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła steady w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

steady Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

un(e) petit(e) ami(e)
ready, steady, go! Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文