step w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła step w angielski»francuski słowniku

1. step (pace):

pas m

III.step <part prés stepping; prét, part passé stepped> [Brit stɛp, Am stɛp] CZASOW. przech.

IV.step <part prés stepping; prét, part passé stepped> [Brit stɛp, Am stɛp] CZASOW. nieprzech.

I.step outside CZASOW. [Brit stɛp -, Am stɛp -] (step outside)

II.step outside CZASOW. [Brit stɛp -, Am stɛp -] (step outside [sth])

step w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła step w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. step (foot movement):

pas m
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła step w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

step Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pas à pas

step z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła step w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文