sticks w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sticks w angielski»francuski słowniku

III.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] CZASOW. przech.

IV.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] CZASOW. nieprzech.

II.stick up CZASOW. [Brit stɪk -, Am stɪk -] (stick [sth] up, stick up [sth]) (put up)

II.stick out CZASOW. [Brit stɪk -, Am stɪk -] (stick [sth] out, stick out [sth])

sticks w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sticks w angielski»francuski słowniku

sticks Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文