stinks w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stinks w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.stink <prét stank; part passé stunk> [Brit stɪŋk, Am stɪŋk] CZASOW. nieprzech.

I.stink out CZASOW. [Brit stɪŋk -, Am stɪŋk -] (stink [sth] out, stink out [sth])

I.stink up CZASOW. [Brit stɪŋk -, Am stɪŋk -] Am (stink [sth] up, stink up [sth])

Tłumaczenia dla hasła stinks w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stinks w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stinks w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła stinks w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

stinks Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文