stops w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stops w angielski»francuski słowniku

1. stop (gen):

stop AVIAT, NAUT
to make an overnight stop AVIAT, NAUT

II.stop <part prés stopping; prét, part passé stopped> [Brit stɒp, Am stɑp] CZASOW. przech.

1. stop (cease) person:

2. stop (bring to a halt):

3. stop (prevent):

III.stop <part prés stopping; prét, part passé stopped> [Brit stɒp, Am stɑp] CZASOW. nieprzech.

IV.stop <part prés stopping; prét, part passé stopped> [Brit stɒp, Am stɑp] CZASOW. zwrotny

stops w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stops w angielski»francuski słowniku

stops Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文