strained w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła strained w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. strain PHYS:

tensions fpl (on de)

2. strain (pressure):

Zobacz też nerve

nerve npl:

nerfs mpl
trac m inf

I.strain off CZASOW. [Brit streɪn -, Am streɪn -] (strain [sth] off, strain off [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła strained w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

strained w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła strained w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła strained w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

strained Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文