stranger w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stranger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

stranger [Brit ˈstreɪn(d)ʒə, Am ˈstreɪndʒər] RZECZOW.

strange [Brit streɪn(d)ʒ, Am streɪndʒ] PRZYMIOT.

2. strange (odd):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła stranger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
un drôle de paroissien inf, dated

stranger w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stranger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła stranger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stranger Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

no stranger to sth, ... form
habitué à qc, ...

stranger Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła stranger w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文