striking w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła striking w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.striking [Brit ˈstrʌɪkɪŋ, Am ˈstraɪkɪŋ] RZECZOW.

II.striking [Brit ˈstrʌɪkɪŋ, Am ˈstraɪkɪŋ] PRZYMIOT.

II.strike <prét, part passé struck> [Brit strʌɪk, Am straɪk] CZASOW. przech.

1. strike (hit):

to strike sb a blow lit, fig

3. strike (make impression on):

to be struck on inf Brit

III.strike <prét, part passé struck> [Brit strʌɪk, Am straɪk] CZASOW. nieprzech.

2. strike (attack):

I.strike down CZASOW. [Brit strʌɪk -, Am straɪk -] (strike [sb] down, strike down [sb])

ca'canny strike [Brit kɑːˌkani ˈstrʌɪk, Am kæˌkæni ˈstraɪk] RZECZOW. Brit

Tłumaczenia dla hasła striking w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

striking w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła striking w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła striking w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

striking Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文