stroke w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stroke w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też breaststroke

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła stroke w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stroke w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stroke w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła stroke w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stroke Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

stroke z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文