struck w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła struck w angielski»francuski słowniku

struck [Brit strʌk, Am strək] CZASOW. pt CZASOW. pp

struck → strike

Zobacz też strike

II.strike <prét, part passé struck> [Brit strʌɪk, Am straɪk] CZASOW. przech.

1. strike (hit):

to strike sb a blow lit, fig

3. strike (make impression on):

to be struck on inf Brit

III.strike <prét, part passé struck> [Brit strʌɪk, Am straɪk] CZASOW. nieprzech.

2. strike (attack):

II.strike <prét, part passé struck> [Brit strʌɪk, Am straɪk] CZASOW. przech.

1. strike (hit):

to strike sb a blow lit, fig

3. strike (make impression on):

to be struck on inf Brit

III.strike <prét, part passé struck> [Brit strʌɪk, Am straɪk] CZASOW. nieprzech.

2. strike (attack):

I.strike down CZASOW. [Brit strʌɪk -, Am straɪk -] (strike [sb] down, strike down [sb])

I.strike off CZASOW. [Brit strʌɪk -, Am straɪk -] (strike off) (go off)

II.strike off CZASOW. [Brit strʌɪk -, Am straɪk -] (strike [sth] off, strike off [sth])

IV.strike off CZASOW. [Brit strʌɪk -, Am straɪk -] (strike [sb/sth] off)

II.strike up CZASOW. [Brit strʌɪk -, Am straɪk -] (strike up [sth]) (start)

II.strike out CZASOW. [Brit strʌɪk -, Am straɪk -] (strike [sth] out, strike out [sth]) (delete)

struck w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła struck w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też strike

Tłumaczenia dla hasła struck w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

struck Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

struck Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła struck w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文